U heeft een idee,
Wij maken het 3D

Werkwijze

Hoe wij offertes maken;

Een goede offerte kan niet gemaakt worden zonder duidelijke uitgangspunten. Een heldere wensenomschrijving door de opdrachtgever is van groot belang. Ideeën, maquettes, tekeningen, de planning en technische oplossingen die gezamenlijk gevonden moeten worden dragen bij aan een goede samenwerking en constructief overleg en kunnen dus tot een scherpere offerte leiden.

Bij ons zijn alle uurprijzen gelijk voor alle medewerkers. De ene soort werk is bij ons niet duurder dan het andere. Voor de materiaalprijzen geldt dat deze zijn opgeslagen met een percentage. Dit percentage wordt mede aangewend om kosten voor transport, verzekering en opslag te dekken. Bovendien dient het ter dekking van verliezen van bijvoorbeeld het verzagen, breuk, beschadiging en dergelijke: risico dus. Bij de materiaalkosten is bovendien de post 'klein materiaal' opgenomen, dit is ter dekking van bijvoorbeeld slijtende zaken (de 'gebruiksmaterialen') als boren en zagen, maar ook bevestigingsmaterialen als schroeven, nieten, bouten en lijm.

Vorm & Decor in cijfers;

Het atelier aan de Pelgrimsstraat 5C te Rotterdam is 2000 m2 groot. Alle disciplines zijn in het atelier ondergebracht: de decoratieafdeling, de staal- en aluminiumwerkplaats, de timmerafdeling, de werkplaats voor kunststof en specials, maar ook de kantoren.

De productie omvat rond de 60 projecten en decors per jaar. Ongeveer 65% van het totale werk betreft de "vorm" projecten en 35% theaterdecors. Sinds 1985 is er personeel in dienst; er werken dagelijks 16 man waaronder, behalve 12 mensen met een dienstverband, ook stagiaires en freelancers. In de drukke periodes wordt vanuit een vast bestand opgeschaald.

In de afgelopen jaren zijn reeds meer dan 1000 projecten en decors gemaakt voor bijna 200 verschillende ontwerpers, geleverd aan ruim 150 verschillende producenten en opdrachtgevers. Vele decors reizen internationaal en worden geleverd in o.a. Nederland, België, Noorwegen en Frankrijk.

Vorm & Decor mag zich het grootste decoratelier noemen dat gespecialiseerd is in theaterdecors en met name waar het de reizende decors betreft. Vele projecten zijn nog steeds te bewonderen.